stallingaandedijk@gmail.com    06 - 51 60 54 67

Stalling Aandedijk

Overeenkomst van Stalling en Huur

 • De stallingsgebruiker maakt gebruik van een plaats in de stalling, welke door de stallingshouder wordt bepaalt, dus geen vaste plaats. De stallingshouder zet de voertuigen klaar op het buitenterrein. In drukke periodes kan die tot maximaal 1 week van te voren plaatsvinden.
 • De stalling geldt telkens voor een periode van 12 maanden. Enig onderverhuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 • De betaling van de stallingshuur dient per vooruitbetaling plaats te vinden, het eerste jaar tegen contante betaling en volgende jaren binnen 1 week na factuurdatum.
 • Bij huurachterstand is het niet mogelijk de caravan, camper, vouwwagen of boot met trailer uit de stalling te halen.
 • De stallingshouder zal geen onbevoegden bij het gestalde toelaten. Werkzaamheden en dergelijke aan het gestalde is niet toegestaan.
 • De stallingsgebruiker dient minstens 4 dagen van te voren zich aan te melden via de website om de caravan, camper, vouwwagen of boot op te halen.
 • Wij bieden flexibele haal- en brengtijden , hetgeen betekent dat U de caravan of camper kunt ophalen of brengen wanneer U dat wilt echter in overleg met de stallingshouder, bij voorkeur 4 dagen van te voren, in overleg met de stallingshouder. Ook bieden wij de mogelijk een ophaal/wegbreng afspraak binnen 1 minuut te maken via de website.
 • Het in en uit de stalling plaatsen van het gestalde object geschiedt uitsluitend door de stallingshouder of degene die de stallingshouder hiervoor heeft aangewezen, hetzij in opdracht van de stallinggebruiker, hetzij op eigen initiatief van de stallingshouder om een hem moverende reden. Stallingsgebruiker geeft stallingshouder hierbij toestemming om naar eigen goeddunken het gestalde object in of uit de stalling te plaatsen.
 • De stallingsgebruiker is verplicht om evt. aanwezige gasflessen uit een caravan, camper, vouwwagen of boot met trailer, te verwijderen. Indien hier niet aan wordt voldaan, zullen voortvloeiende kosten voor rekening van de stallingsgebruiker zijn.
 • De stallingshouder is nimmer aansprakelijk voor schade aan het gestalde object, ongeacht op welke wijze deze schade mocht zijn ontstaan, tenzij de stallingshouder terzake van de schade opzet of aan opzet grenzende schuld kan worden verweten.
 • De huurprijs kan ter alle tijden worden aangepast door de stallingshouder
 • Deze overeenkomst wordt telkens voor dezelfde periode waarvoor zij is aangegaan, stilzwijgend verlengd.
 • Het opzeggen van deze overeenkomst dient minstens een maand voor het einde van de lopende contractduur  plaats te vinden.
 • Het opzeggen van deze overeenkomst kan door beide partijen, de stalling houder en de klant, worden uitgevoerd.
 • Restitutie stallingsgeld is niet mogelijk.
 • De stallingshouder behoudt zich het recht om de stalling te sluiten op bepaalde tijden en dagen. Deze informatie zal ten alle tijden beschikbaar zijn op de website ”www.stalling-aandedijk.nl”